Başlangıç » Yüksek Lisans Program Hakkında

Yüksek Lisans Program Hakkında

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Master of Arts [M.A.] in International Relations Program)

Yüksek lisans 2. başvuru tarihleri 4 Temmuz -24 Ağustos 2016  tarihleri arasında olup, mülakat ise 31 Ağustos 2016 saat 10.30’da Y-117 numaralı ofiste yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

http://sbe.yasar.edu.tr/

 Uluslararası İlişkiler İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkelerini kavramış, uluslararası ilişkileri çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi ve bu alanda derinlemesine analizler üretme akademik yetkinliğine sahip yüksek lisans mezunları yetiştirmeye yönelik bir eğitim vermektir. Bu temel amaç ekseninde program, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hâkim, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek akademik donanımda yüksek lisans öğrencilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Neden bu programı seçmelisiniz?

Geniş çeşitlilikte çalışma alanlarına sahip seçkin öğretim üyeleri, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirirken oldukça farklı alanlara yoğunlaşmalarına imkan sağlamaktadır,

-Her öğrenci ile özel bir şekilde ilgilenebilmek için az sayıda öğrenci kabul etmekteyiz,

-Öğrenciler, Fundação Getúlio Vargas, Geneva School of Diplomacy and International Relations ve Erasmus anlaşmamızın olduğu üniversiteler gibi pek çok prestiji kurumda araştırma yapma ve/veya bu kurumlardan ders alma olanağına sahiptir,

-Öğrencilerimize, TÜSİAD’ın Brüksel Temsilciliği gibi sivil toplum kuruluşlarında, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi gibi araştırma merkezlerinde ve Yaşar Üniversitesi Akdeniz Merkezi gibi düşünce kuruluşlarında staj imkanları sağlamaktayız. Öğrenciler, öğrenimleri sırasında ayrıca, Erasmus staj programlarından faydalanıp AB tarafından desteklenen projelerde çalışabilirler.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları ve İstenen Ek Belgeler

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar programa başvurabilirler. Başvuruda bulunan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en  az 65 standart puan almış olmaları gerekmektedir. Bu belgenin yanında adayların başvuru evraklarına kısa bir özgeçmiş ile adayın yüksek lisans yapma konusundaki amacını açıklayan 1-2 sayfalık İngilizce bir metin (Statement of Purpose) ve varsa örnek yazılı çalışma ya da basılı yayın eklenmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES %50, lisans mezuniyet ortalaması %10 ve mülakat sınavı notu %40 oranları çerçevesinde tespit edilecek başarı puanlarına göre yapılacaktır.

2016-2017 Akademik Yılı Kontenjanları

%50 Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi: 2, % 25 Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi: 2, Ücretli Yüksek Lisans Öğrencisi: 6

Yüksek lisans programları ile ilgili sorularınızı gizem.arikan@yasar.edu.tr adresine iletebilirsiniz.