Başlangıç » Yüksek Lisans Program Hakkında

Yüksek Lisans Program Hakkında

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Master of Arts [M.A.] in International Relations Program)

2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi başvuru ve kayıt takvimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Online Başvuru Tarihleri: 28.12.2015-15.01.2016
    Yabancı Dil Sınavı: 19.01.2016
  Yabancı Dil Sınavı Sonucu: 21.01.2015
 Mülakat Tarihleri: 26-27-28-29.01.2016
  Mülakat Sonuçları: 02.02.2016
 Kesin Kayıt Tarihleri: 17-18-19. 02. 2016

 Uluslararası İlişkiler İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkelerini kavramış, uluslararası ilişkileri çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi ve bu alanda derinlemesine analizler üretme akademik yetkinliğine sahip yüksek lisans mezunları yetiştirmeye yönelik bir eğitim vermektir. Bu temel amaç ekseninde program, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hâkim, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek akademik donanımda yüksek lisans öğrencilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları ve İstenen Ek Belgeler

Dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ile Sosyal Bilimler fakültelerinin İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık, Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleri ile Hukuk Fakülteleri, İletişim Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olanlar programa başvurabilirler. Başvuruda bulunan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en  az 55 standart puan almış olmaları gerekmektedir. Bu belgenin yanında adayların başvuru evraklarına kısa bir özgeçmiş ile adayın yüksek lisans yapma konusundaki amacını açıklayan 1-2 sayfalık İngilizce bir metin (Statement of Purpose) ve varsa örnek yazılı çalışma ya da basılı yayın eklenmesi gerekmektedir. Zaman kısıtlaması nedeniyle 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı başvurularında 2 Referans Mektubunun sağlanamaması durumunda başvuruyu yapanların referans gösterecekleri 2 kişinin adlarını Özgeçmişlerine eklemeleri yeterli kabul edilecektir. Yüksek Lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES %50, lisans mezuniyet ortalaması %25 ve mülakat sınavı notu %25 oranları çerçevesinde tespit edilecek başarı puanlarına göre yapılacaktır.

2015-2016 Akademik Yılı Kontenjanları

%50 Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi: 2,  %25 Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi: 2, Ücretli Yüksek Lisans Öğrencisi: 6